Kosten en vergoeding


Verplicht eigen risico:

Een behandeling in deze praktijk door een GZ-psycholoog, wordt via de basisverzekering vergoed binnen het kader van de Generalistische Basis GGZ. Voor medisch specialisten en de geestelijke gezondheidszorg is er wel een verplicht eigen risico van minimaal € 385,- per jaar (2021), die uw zorgverzekeraar met u verrekend. U betaalt aan uw verzekering voor deze behandeling uw openstaand eigen risico.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering


Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw verzekeringspolis of een traject volledig of grotendeels vergoed wordt. Vraag dit dus goed na bij uw verzekering. 


Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig met een diagnose of vermoeden van een DSM-V stoornis. Deze brief kunt u bij de eerste afspraak meenemen of door de huisarts laten versturen.

Verder dient u een geldig legitimatiebewijs en de gegevens van de verzekering te verstrekken.

De zorgverzekeraar vergoedt geen therapie voor relatieproblemen. Deze therapie moet zelf betaald worden. 


Eindnota

Na afloop van de hele behandeling ontvangt u een eindnota die kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Na aftrek van het eigen risico krijgt u afhankelijk van uw polis alle kosten of het grootste deel terug van de zorgverzekeraar. 

Kosten voor gesprekken die niet vergoed worden
Gesprekken die niet vergoed worden is het tarief:  100 per uur.                                                                                                  (per 45 minuten directe gesprekstijd en 15 minuten tijd voor rapportage ed.)

Annuleren en no-show

Afzeggen van afspraken bij voorkeur ruim van te voren. Voor no-show of afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt 50% van het gesprekstarief €50,00  in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Meedenken en vragen stellen 

Als u vragen hierover heeft kunt u de altijd mailen of appen. We willen aan alle kanten meedenken over de mogelijkheden.


 https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/praktijk-anja-terlouw