Met vertrouwen 
 
Gaandeweg    Gedreven     Geworteld    Gegroeid

             

Anja Terlouw

Sinds 2003 ben ik aan het werk als psycholoog. Sindsdien heb ik veel bijgeleerd omdat leren nooit ophoudt. Er is zoveel te ontdekken op professioneel vlak en over de veelkleurigheid, de drijfveren en het unieke van ieder mens. Dat verwondert en passioneert me.

Veel ervaring heb ik opgedaan door als generalist een grote variatie aan problemen te behandelen en kortdurend en oplossingsgericht te werken. Vaak gaat het om klachten waarbij er sprake is van neerslachtigheid, angst of stress. Therapie zie ik als een moment waarin we samen even optrekken. Dat kan een zoektocht zijn om de pijn onder ogen te zien, ingewikkelde gevoelens beter te hanteren en moed en ruimte te hervinden om stappen te zetten of problemen aan te pakken.

Het leven van mensen met diverse achtergronden en uit verschillende culturen intrigeert me en verrijkt me. Ik heb de veerkracht van mensen gezien om te herstellen en de moed te vinden zich opnieuw te verbinden. Ruim 7 jaar heb ik in Afrika gewoond en gewerkt.  Daar heb ik veel ervaring opgedaan met trauma, problemen waar expats en migranten tegenaan lopen, interculturele relaties en re-entry. 

Als contextueel- en relatietherapeut zoek ik met mensen naar verbinding met een partner, kinderen, familieleden en naar hulpbronnen zoals: talenten, dromen, ervaring, passie of geloof. Dan kan het gaan over hoe je jezelf en de ander recht doet, hoe je de balans vindt in geven en ontvangen

Anja Terlouw

GZ-Pscholoog

Contextueel Therapeut

Registered EuroPsy Psychologist (EFPA)
Lid van vakverenigingen: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) http://www.psynip.nl, P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) http://www.p3nl.nl
Lid van Eliagg (Evangelisch landelijk initiatief voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), netwerk van professionals met een specialisme in geloof. www.eliagg.nl