Praktijk informatie


ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Praktijk Terlouw staan op de pagina: Algemene Voorwaarden

BEROEPSCODE

Psychologen houden zich aan een beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. U kunt meer informatie vinden op hierna genoemde website.

https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/ 

PRIVACYBELEID EN BEROEPSGEHEIM

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden, dat heet beroepsgeheim. Dat betekent dat de cliënt toestemming moet geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken.

Alleen in noodsituaties moet het op grond van wet- en regelgeving soms doorbroken worden (als mensen in gevaar zouden komen). Daarnaast heeft een psycholoog geen toestemming nodig wanneer hij anoniem over de behandeling met collega’s overleg wil plegen in intervisieverband. Deze collega’s hebben ook geheimhoudingsplicht.

https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/beroepsgeheim-privacy/

KLACHTENREGELING

Bent u ergens ontevreden mee, dan is de eerste stap om dit samen met de behandelaar te bespreken. We nemen de klacht serieus en zoeken samen naar een goede oplossing. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van P3Nl   

https://www.p3nl.nl/klachtenregeling

KWALITEITSSTATUUT

Elke BIG-geregistreerde ggz-professional met een eigen praktijk is verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin kunt u lezen hoe de behandelaar de kwaliteit van de praktijk heeft geregeld. Het kwaliteitsstatuut van Praktijk Terlouw is op verzoek in te zien.