Werkwijze

Veerkracht          Verbinding           Verandering

 

Na uw aanmelding krijgt u per mail een bevestiging en wordt u later gebeld voor een afspraak. Tijdens de intake, die 1 of meerdere sessies in beslag kan nemen,  bespreken we o.a. de klachten, verwachtingen van de behandeling en de hulpvraag. Ook bekijken we of de problematiek past binnen de generalistische basis ggz. Er kunnen vragenlijsten ingezet worden die kunnen helpen om de ernst en de soort problematiek te verduidelijken. Verder is het belangrijk dat er wederzijds een klik is.


Samen bespreken we wat het doel zal zijn van de behandeling, het behandelplan en maken we een inschatting hoe lang de behandeling kan duren en de frequentie van de gesprekken. Ik zal tijdens de behandeling met u blijven overleggen en evalueren over het verloop. Na afloop van de behandeling is er, als u toestemt d.m.v. een brief een terugkoppeling naar uw verwijzer.


Voorbeelden van klachten die behandeld kunnen worden
:

 • Somberheid en depressie
 • Angst en paniek, fobieën
 • Trauma, PTSS
 • Overspannenheid, burn-out, stress
 • Dwangmatig handelen, dwanggedachten, piekeren
 • Relatie problemen
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Slaapproblemen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Identiteitsproblemen
 • Verlies en rouw
 • Levensfase problematiek
 • Problemen m.b.t. zingeving en geloof
 • Problemen bij re-entry en transitie voor expats en missionaire werkers

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Uw huisarts zal u voor Generalistische Basis GGZ verwijzen als de inschatting is dat een kortdurende behandeling mogelijk is (maximaal 10-12 sessies). De behandeling bij Praktijk Terlouw is niet geschikt als er sprake is van complexe problematiek, een hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Uitgangspunt is dat u stabiel genoeg bent om de tijd tussen twee afspraken zelf te kunnen overbruggen, met de steun van de mensen om u heen.

Wat voor therapie

Er kunnen verschillende soorten therapieën ingezet worden, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Oplossingsgerichte therapie, Contextuele therapie en Relatietherapie, zoals EFT (Emotionally Focused Therapy).

Cognitieve Gedragstherapie: Deze therapie gaat ervan uit dat gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Negatieve gevoelens zoals somberheid en angst, kunnen voor een groot deel bepaald worden door gedachten en gedrag. De therapie besteedt aandacht aan denkpatronen en opvattingen over gebeurtenissen en of die overeenkomen met de realiteit. Ook leert de therapie gedrag te veranderen door niet helpende gedachten om te buigen. https://www.cognitievegedragstherapie.nl/cognitieve-gedragstherapie

EMDR: Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven. Vaak worden deze ervaringen op eigen kracht verwerkt. EMDR is een therapievorm als mensen last blijven houden van een ingrijpende gebeurtenis of een traumatische ervaring zoals een verkeersongeval, seksueel misbruik of een geweldsmisdrijf. De insteek is om u te helpen de herinnering aan deze gebeurtenis te verwerken met  het doel de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Door tijdens de therapie, de gebeurtenis terug te halen en tegelijkertijd de ogen te laten bewegen of een eenvoudige opdracht uit te voeren, wordt de herinnering op een andere manier opgeslagen. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, kunnen mensen vaak al snel weer de draad van het dagelijks leven oppakken. https://www.emdr.nl/

Oplossingsgerichte therapie: Deze therapie richt zich op mogelijkheden, bekwaamheden, al behaalde successen en de kracht van mensen. Niet de problemen of de oorzaak van problemen staan centraal maar de uitkomst. Bij de oplossingsgerichte therapie  kijken we naar de successen die al gerealiseerd zijn. Waar bent u goed in, waar wordt u blij van, wat helpt en wat heeft al geholpen. https://www.vopn.nl/oplossingsgerichte-benadering

Contextuele therapie: Deze therapie gaat ervan uit dat de mens een sociaal wezen is en verweven is in een netwerk van relaties. Het doel is om te helpen komen tot groei en herstel in het eigen sociale netwerk. Dat kan zijn de partner relatie, het gezin (van herkomst),  broers/zussen relaties of andere relaties. Belangrijke thema’s zijn: zoeken naar hulpbronnen zoals kleine bewijzen van vertrouwen en de balans van geven en ontvangen in een relatie. Andere thema's zijn: het geven van passende zorg in een relatie, een gesprek van hart tot hart leren aangaan en het onderzoeken van loyaliteit, dat gaat over de trouw in een relatie. https://www.contextueelwerkers.eu/organisatie/p/contextuele-therapie

Emotionally Focused Therapy: Dit is een relatietherapie die helpt om de verbondenheid in de relatie weer terug te brengen. Het richt zich op onderliggende emoties en behoeftes van de partners, en die beter leren begrijpen. Daarbij worden negatieve interactiepatronen onderzocht, doorbroken en wordt geleerd om aan elkaar steun en begrip te vragen en te geven. https://www.eft.nl/wat-is-eft